Minä ohjaajana – omat tavoitteeni

Olen tällä hetkellä töissä palveluohjaajana. Tämän hetkiseen työnkuvaani kuuluu suurimmaksi osaksi asiakkaiden yksilöohjausta osana palvelutarpeen arviointiprosessia. Olen ohjannut jonkun verran työssäni myös ryhmiä, tällä hetkellä oikeastaan ainoastaan kollegoitani. Vahvuuteni on ehdottomasti yksilöohjauksessa. En koe itseäni ryhmätilanteissa luontevaksi ja olen huomannut ryhmänohjaamisen kuormittavan enemmän.

Erottelen tavoitteita kurssikohtaisesti, mutta haluan kuljettaa niitä rinnakkain. Tavoitteet täydentävät toinen toisiaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen. Haluan oppia heittäytymään ja hyödyntämään luovuuttani paremmin työssäni. Vuorovaikutuksen kehittymiseksi saan paljon harjoitusta työssä sekä uusissa opinnoissa ylipäätään. Näen jokaisen vuorovaikutustilanteen uutena mahdollisuutena oppia. Tavoitteenani on saada teoriatietoa vuorovaituksesta ja parastaa työkavereiltani hyväksi havaitsemiani vuorovaikutusmenetelmiä. Tavoitteenani on nostaa itsereflektoinnin tuntosarvet korkeammalle ja kehittää itseäni sen kautta paremmin. Miksi joissain tilanteissa menen lukkoon? Milloin huomaan, että tunteet ottaa vallan? Miten toimin eri tilanteissa?

Yksilö- ja ryhmänohjaus. Yleisenä tavoitteena ohjaajana kehittymisessä on saada teoriatietoa työssä opitun taidon ympärille. Haluan myös kehittyä ohjaajana, erityisen tärkeäksi koen asiakaslähtöisyyden korostamisen. Olen kehittynyt tässä ammattitaidon myötä, mutta mielestäni siinä ei voi koskaan tulla valmiiksi. Odotan myös, että saan käyttööni uudenlaisia menetelmiä kuunteluun ja ohjaamiseen, joita voin ottaa suoraan käyttöön työssäni. Yksi suuri tavoite on löytää omaan arkityöhöni entistä näkyvämmin asiakasta voimaannuttava lähestymistapa. Haluaisin myös ymmärtää paremmin, mikä erottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ohjauksen vai onko kyseessä enemmänkin tapa tehdä työtä?