Sisällysluettelo

Olen jaotellut kirjoittamiani, tai no, tuottamiani juttuja eri kategorioihin. Osa aiheista on luokiteltu useamman kategorian alle.

  • Oppimispäiväkirja
  • Minä ohjaajana -osaamiskansio
    • Ohjaajan itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot (Oivu) sekä Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot (Yro) -kurssien osaamiskansiot
  • Videot
  • Sosionomin työkalupakki
    • linkitän tänne konkreettisia ja itse kokeilemiani menetelmiä sosionomin työhön
    • valokuvatyöskentely