Hylkää ankeuttajat ja usko itseesi

Tutustumismatkalle omaan elämäntarinaan ja itseen annettiin evääksi tutustua itsetuntoon liittyvään kirjallisuuteen. Valitsin teokseksi Janne Viljamaan Itsetunnon voima: Hylkää ankeuttajat ja usko itseesi, koska en ole aiemmin teokseen vielä tutustunut.

Lähestyin tehtävää vähän ymmälläni, sillä tämän hetkisessä elämänvaiheessani olen sinut itseni kanssa ja väitän tuntevani itseni hyvin. Olisin kaivannut tätä tehtävää ja kyseistä opusta vajaa kymmenen vuotta sitten, kun etsin itseäni uupumisen jälkeen. Hetken takelleltuani ymmärsin, että voin lähestyä kirjaa myös ammattilaisen näkökulmasta ja pohtia sen antia asiakkaan näkökulmasta tai yrittää laittaa itseni sen avulla asiakkaan näkökulmaan. Kirja antoikin tämän jälkeen itselleni enemmän.

Olen itse kantapään kautta oppinut, kuinka tärkeää hyvä itsetunto on. Viljamaan vinkki, joka kirjassa toistui useaan otteeseen, oli hylätä ankeuttajat ja kerätä ympärille voimaa antavia ihmisiä. Kirjaa kuunnellessa aiemmat elämäni ankeuttajat vilahtivat kuin nauhana ohitse. Viljamaa nosti asian esiin kirjassaan huumorin kautta karrikoiden, mutta omakohtaisesti olen huomannut kuinka iso merkitys ympäristöllä ihmisineen on itsetuntoon. Ja vastaavasti, kuinka tärkeää on, ettei itse rupea ankeuttajaksi kenellekään.

Olen ostanut meille vuosia sitten ovikyltin, joka tuli heti mieleeni kirjan kuuntelun aloitettuani. Yhtälailla teksti koskee ihmisiä, jotka vierailevat elämässämme.

Viljamaa nosti kirjassaan esiin myös ratkaisukeskeisyyden. Ongelmia tulee elämässä eteen väistämättä, mutta niihin takertumalla ei pääse eteenpäin eikä voi hyvin. Kirja olikin hyvä muistutus siitä, kuinka tärkeää on lähteä etsimään ratkaisuja märehtimisen sijaan. Tulevana ammattilaisena tämä on erityisen tärkeä asia muistaa asiakkaita kohdatessa ja heitä ohjatessa.

Vaikka alussa sanoinkin, että koen itsetuntoni olevan tällä hetkellä hyvä, ei sellaiseen tilaan voi tuudittautua. Itsetunto ei ole asia, jossa kerran saavuttaa huipun ja pysyy siellä ponnistelematta. Viljamaan teoksessa oli hyvä muistutus palautumisen tärkeydestä. Toki ensin on tunnettava itsensä niin hyvin, että tietää ne itselleen parhaat keinot palautua. Vierastan itse kuitenkin ajatusta niin aikataulutetusta elämästä kuin oppaassa kehotettiin. Tämä on varmasti kuitenkin hyvä keino niille, jotka eivät tunne itseään tai jos hankaan elämäntilanteen takia palautumiseen ei meinaa jäädä aikaa.

Teoksessa Viljamaa nosti esiin totuuden tarkastelun ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Hänen kuvailemansa totuuden kolme näkökulmaa ovat itsetunnon ohella tärkeitä myös hyvässä vuorovaikutuksessa ammattilaisena sekä omassa arjessakin. On siis hyvä painaa mieleen, että on olemassa oma totuus, toisen totuus ja se oikea totuus jossain niiden välillä.

Viljamaa palauttaa teoksessaan mieleen ensimmäisen vuoden opinnot, joissa myös sivuttiin itsetunnon teemaa kasvatuksesta käsin. Itsetunnon pohja rakentuu lapsuudessa, toteaa myös Cacciatore. Hän tuo esiin hyvän itsetunnon merkitystä ja kertoo, kuinka itsetunnon kehittymistä voi tukea. Artikkelissa painotetaan, että aikuisen itsetunnolla on suuri merkitys kasvavan lapsen ja nuoren hyvän itsetunnon kehittymiseen, sillä lapsi ottaa kasvaessaan mallia ympäriltään. Arvostamalla itseään opettaa samalla lasta arvostamaan itseään. Hyvällä itsetunnolla on suuri merkitys nuoren elämässä, sen on muun muassa huomattu suojaavan syrjäytymiseltä.Itsetunto on muuttuva ja kehittyvä ominaisuus. Viiteentoista ikävuoteen mennessä rakennettu itsetunto näyttelee suurta roolia myös myöhemmin ihmisen elämässä. Artikkelista tulee kuitenkin lohdullisesti esiin, että aina on mahdollista parantaa omaa heikkoa itsetuntoaan. Se ei kuitenkaan välttämättä tule yhtä vahvaksi kuin niillä, joilla se on jo nuorempana ollut hyvä. 


Lähteet:

Cacciatore, R. 2020.  Lastenpsykiatri Raisa Cacciatore kehottaa vanhempia tekemään minuutin mittaisen harjoituksen, jolla voi olla iso vaikutus: ”On yksi erittäin tehokas tapa saada lapselle hyvä itsetunto”. Helsingin Sanomat. Viitattu 25.2.2021. Saatavissa https://www.hs.fi/perhe/art-2000006590441.html

Viljamaa, J. 2022. Itsetunnon voima: Hylkää ankeuttajat ja usko itseesi. Äänikirja Nextory-sovelluksessa.