Urasuunnitelmaa kutomassa

Päätin kokeilla kudin.fi -sivustoa urasuunnitelman lähemmässä tarkastelussa, vaikka koenkin urapolkuni tällä hetkellä aika selkeäksi.

Tiedän mitä tykkään tehdä ja tunnistan oma vahvuuteni työntekijänä. Nämä olivatkin monen muun ohella raportissa selkeästi esillä. Heikkouksia oli verkostoituminen (vapaa-ajalla) sekä uteliaisuus uutta kohtaan. Ensin olin tästä vähän ymmälläni, mutta melko nopeasti ymmärsin, että juuri tuo vahva visioni ehkä eräällä tapaa syö näitä osa-alueita.

Syksyn työharjoittelussa hoksasin luovani verkostoja – ja se olikin yksi harkan parhaista anneista – hoksasin kuitenkin myös, että liitän työni ja opiskelun niin vahvasti toisiinsa, etten ollut ymmärtänyt tämän olevan työn ulkopuolista verkostojen luomista.

Sosiaalialalla tehtävä työ ei ole yksin puurtamista, vaan asiakkaan edun mukaista on useiden toimijoiden saumaton yhteistyö. Yhteistyö on hedelmällisempää, kun tuntee muut toimijat henkilökohtaisemmin sekä tietää, mitä heidän työhönsä sisältyy. Asiakaslähtöisessä työssä asiakkaiden tarpeet on tärkeä huomioida kokonaisvaltaisesti, ei pelkästään oman työn kannalta (Laaksonen ym. 2020, 72).

Koen olevani luonteeltani utelias ja etsin mielelläni uusia ratkaisuja ja vaihtoehtoisia tapoja toimia. Vahva visioni tulevaisuuden työllistymisestä kuitenkin syö tätä uteliaisuutta, jos sitä katsoo ura- ja työllistymisvalmiuksissa uusien mahdollisuuksien tutkimisena. Päätinkin uskaltautua raottamaan ovea ja kenties suuntaamaan harjoitteluja hieman eri poluille, kuin aiemmin olen ajatellut?


Kudin.fi – uravalmiuksien itsearviointi

Laaksonen, H., Laitinen, H. & Hiilamo, H. 2020: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. E-kirja.