Ruokaremontti alkuun mobiilisovelluksen avulla

FoodPrint TM: Sovellus toimii siten, että lisäät sinne päivittäin syömäsi ateriat. Halutessasi voit kuvata ne ja jos ateriat (esim. aamupala) toistuvat samanlaisina useana päivänä voi ne helposti kopioida. Valittavina on runsaasti erilaisia ruoka-aineita ja valmiita annoksia ja tarvittaessa voit lisätä yksinkertaisella konstilla sinne omasi. Sovellus laskee yhteen kunkin aterian koostumusta ja lisäksi tekee päivittäisen yhteenvedon. Käyttäjän on mahdollisuus myös kirjata sovellukseen diabeteksen hoitoon liittyviä asioita, liikuntaa sekä unta tai yhdistää olemassa olevan laitteen data tähän sovellukseen.

Tavoite: Tasapainoisempi ravitsemus ja säännöllinen ateriarytmi.

Ohjaussuunnitelma: Lataan ohjelman ensin omaan puhelimeen ja tutustun sovelluksen ominaisuuksiin. Tämän jälkeen ohjattavani lataa sovelluksen ja ohjaan häntä sen käytössä. Motivointia tukee mm. se, että käytämme molemmat sovellusta sekä asiakaslähtöinen tavoite.

Käytettävyys: Sovellus oli helppo käyttää, mutta vaatii tietysti englannin kielen taitoa. Käyttäjä saa itse määrittää sovelluksen ominaisuuksia ja tasoa, jolla sen ottaa käyttöön. Käyttöönotto oli helppoa, koska kirjautuminen onnistui olemassa olevan tilin kautta (esim. Google tai Apple)

 • helppokäyttöisyys
 • selkeä visuaalinen ulkonäkö
 • ei liikaa kerättävää dataa, jottei käyttöisyys kärsi
 • ei tarvitse täyttää yksityisiä tai arkaluonteisia tietoja
 • ilmainen
 • voisi tukea diabeetikkoa sairauden alkuvaiheessa (?)
 • antaa selkeästi tietoa ravitsemuksesta
 • muistuttaa aterioista
 • kielitaito paranee
 • sovellus ei anna suoraa palautetta ravitsemuksen koostumuksesta, edistää muutosprosessia (ei tule tehneeksi asioita sovelluksen, vaan itsensä vuoksi)
 • sovellus ei ole suomalainen, joten kaikkea valmista ravintotietoa ei voi hyödyntää
 • tieto on suuntaa-antavaa, koska ei ole tiedossa kuinka lähdeaineisto on rakennettu (luotettavuus)
 • saattaa johtaa liialliseen syömisen tarkkailuun, en suosittelisi nuorille ilman valvontaa
 • englannin kielinen (vaatii kielitaidon)

Käyttökokemukset: Jo viikon käytön jälkeen molemmat ovat saaneet aikaan muutoksia ruokavalioonsa. Ravitsemuksen sisältö on muuttunut tasapainoisemmaksi, vaikka se oli jo aiemmin terveellinen. Lisäksi hyötyä on ollut ateria-muistuttajasta, koska kohdehenkilöni unohtaa helposti välipalat. Kohdehenkilöni aikoo jatkaa käyttöä vielä toisen viikon. Sovellusta on helppo käyttää myöhemmin kontrollina, jos haluaa ottaa uuden tarkkailujakson tai tarkistaa yksittäisen aterian koostumuksen.

Eettisyys:  Pohdin sovelluksen eettisyyttä siitä näkökulmasta, kuinka se toimisi ammattikäytössä ja mitä silloin olisi syytä huomioida.

Hyväntekeminen ja vahingon välttäminen: Oikein käytettynä sovellus tukee hyvinvointia eli tekee hyvää. Se toimii myös ennaltaehkäisyssä, jota voi rinnastaa vahingon välttämiseen. Ammattilaisen tulisi kuitenkin ohjata sovelluksen käytössä ja puuttua väärään käyttöön (esim. ruokailun säännöstely).

Oikeudenmukaisuus: Alueellamme on erittäin pitkät jonot ravitsemusterapiaan, mikä heikentää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Sovellus ei tietenkään toimi terapeutin korvikkeena, mutta toimisi suuntaa-antavana ja motivoivana lisänä, esim. odottaessa aikaa tai terapiajakson tukena. Näin palveluita olisi paremmin saatavilla kaikille. Sovelluksen käyttöön voisi mahdollisesti lainata laitteen, jos se sellaista ei ole tai ei ole varaa hankkia.

Itsemääräämisoikeus: Sovelluksen käyttäminen tulisi olla vaihtoehto ja vapaaehtoista. Se ei siis voi kuulua pakollisena osana mihinkään palvelukokonaisuuteen. Ruokapäiväkirjan voisi halutessaan kirjata myös manuaalisesti.

Yksityisyyden suoja: Käyttäjä saa itse päättää, mitä sovellukseen kirjaa. Tämä tulee ottaa huomioon siirrettäessä mahdollisesti tietoa myös potilastietojärjestelmään. Käyttäjän tulee tietää, mitä hänen keräämää tietoa kirjataan ja antaa sille hyväksyntä.Ammattilaisella tulee olla riittävästi tietoa niin sovelluksen käytöstä kuin ravitsemuksesta. Käyttäjällä tulee olla valmiudet käyttää ko. sovellusta. 


ETENE. 2010. Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/69925/URN_ISBN_978-952-00-3081-0.pdf?sequence=1

Savonia ammattikorkeakoulu. 2021. Hyvinvointiteknologia -kurssin oppimateriaali.