Pohdintaa arvoista

Verkkotyöpajan teemana oli arvot itsetuntemuksen pohjana. Ennakkotehtävää tehdessäni koin valaistumisen siitä, kuinka tärkeää on tunnistaa omat arvonsa ja vielä tärkeämpää hyvinvoinnin kannalta on se, että voi toimia niiden mukaisesti. Arvot eivät myöskään ole pysyvä ominaisuus, vaan ne kypsyvät ja joskus muuttuvat kokonaan elämänkokemuksen myötä. Mahdollisuus kehittymiseen on ihanan helpottava seikka tiedostaa.

Arvotalon kerrokset kuvaa tärkeitä arvojasi (kellari), joita konkreettisesti arjessa toteuttamalla (asuinkerros) muodostuu arvojesi näköinen elämä (ullakko). Halusin muokata tehtävän kuvaa siten, että sijoitin oman ”arvotaloni” muiden arvotalojen joukkoon. Tämähän on juuri niin monenkirjava talorykelmä, kuin ihmisiä on ympärillä. On tärkeä muistaa, että vaikka omat arvot poikkeaisivat kohtaamasi ihmisen arvoista – ei tehtäväsi ole muuttaa toisen ajattelua vaan kunnioittaa sitä. Yhdessä olemme enemmän, myös erilaisine arvoinemme!

Pohtiessani omia arvojani annetusta listasta, koin suorastaan runsauden pulaa. Päädyin lopulta valitsemaan niistä kolmeksi merkittävimmäksi oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden sekä itsensä toteuttamisen.

Nämä arvot näkyvät konkreettisina tekoina arjessani, niin vapaa-ajalla kuin töissäkin. Pidän vahvasti muiden puolia, olivatpa he sitten asiakkaitani, työkavereitani tai perhettäni. Minulle ei ole tärkeää se, onko ihminen minulle läheinen – kaikki ovat yhdenvertaisia. Olen viime aikoina huomannut tämän arvon nousseen vielä merkittävämpään rooliin myös ammatillisessa mielessä. Huomaan tulevani koko ajan suvaitsevaisemmaksi ja koen siitä hyvää oloa. Erittäin tärkeää on, että pidän itsestäni huolta ja kunnioitan itseäni, ilman tätä en voi kohdata muita ihmisiä tasaveroisesti enkä varsinkaan voi auttaa heitä.

Suurin arvoihin liittyvä oivallus on se, mitä tapahtuu silloin, kun ihminen ei voi toimia arvojensa mukaisesti: hän ei voi hyvin! Ymmärrän nyt, että minulle on hälytysmerkkejä, jos en koe olevani tasapainossa tai en koe itseäni tarpeelliseksi tai jopa ahdistun.

Tiimiäly-kirjassa oli pohdittu hyvän tiimin kannalta sitä, kuinka tärkeää on, että työntekijän ja organisaation arvot kohtaavat. Omalla työpaikallani on arvoja koetettu rakentaa yhdessä ja niiden jalkauttamiseen yritetään panostaa. Organisaation koko tuo tähän haasteita, mutta ainakin itse koen voivani allekirjoittaa työpaikkani arvolupauksen. Siitä on tietysti iso askel siihen, että toiminta tapahtuisi oikeasti kaikilta osin arvojen mukaisesti. Tahtotila ja arvokeskustelu ovat kuitenkin tärkeä askel muutoksen tapahtumiseen.


Lähteet:

Backman, A. 2021. Oppimateriaali Moodlessa.

Hakola, I., Hiila, I. & Tukiainen, M. 2019. Tiimiäly: opas muuttuvaan työelämään.