Eettistä kamppailua

Olen työurani aikana huomannut, että tällä alalla saa (ja pitää muistaa) käydä eettistä keskustelua niin itsensä kuin työyhteisön kanssa. Minua ammattilaisena kuormittaa eniten tilanteet, joissa dilemmaksi nousee asiakkaan itsemääräämisoikeus.

Otan esimerkiksi asiakastapauksen, jota olemme loppukeväästä käsitelleet.

Tapasin huhtikuussa kolmannen kerran muistisairaan naisen tämän kotona, hänen ystäviltä tulleen huoli-ilmoituksen perusteella. Jo ensimmäisellä tapaamisella muutama vuosi sitten tuli esiin viitteitä alkavasta muitisairaudesta ja edellisellä tapaamisellamme viime vuonna totesimme työparin kanssa sairauden edenneen. Nyt kolmannella kohtaamisella hän ei tunnistanut toimintakykyään eikä tiedostanut tarvitsevansa ulkopuolista apua esimerkiksi raha-asioiden, kodin ja ravitsemuksen hoitoon.

Näissä tilanteissa kohtaan usein eettisen dilemman: onko kyseessä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen vai heitteille jättämisen uhka? Laki ei selkeästi anna tähän ohjetta, vaan jättää vastuun ammattilaisen harkintaan. Ehkä liiaksikin? Tällaiset tapaukset eivät ole selkeitä eikä niihin ole mitään yleispätevää ohjetta. Harmittavan usein vastuuta siirretään ammattilaisilta toiselle eikä asiakkaan asia etene. Johtuuko tämä siitä, että pelätään tehdä päätöksiä? Vai puuttuuko meiltä sopivat keinot?

Tämän asiakastapauksen päätin viedä monialaisen tiimin käsittelyyn ja tiukan keskustelun jälkeen pääsimme yhteisymmärrykseen jatkosuunnitelmasta. Koin helpotusta siitä, ettei ratkaisua tarvinnut tehdä itse ja että eri ammattilaiset kertoivat oman näkökulmansa asiaan. Ainakin yhden asiakkaan asia liikahti eteenpäin, toivottavasti oikeaan suuntaan?

Verkkotyöpajan aiheena oli kaiken ohjauksen taustalla oleva etiikka. Ennakkomateriaalista minulle antoisin oli Maamotin eettisen ohjauksen puu. Päätin hahmotella siitä itselleni oman version, jonka latvuksissa näkyy oma tapani tehdä työtä, ja jonka rungon muodostaa ammattialan lähtökohdat. Puu varmasti saa lisää silmuja ja oksia ammatillisen kehittymisen myötä.

Pohdintaa itselle työssä keskeisistä eettisistä arvoista, joita työssäni noudatan.

Lähteet:

Mikkonen, S-L. & Ojala, K. 2021. Oppimateriaali Moodlessa.