M-muistisäännöt

Mitä kuuluu? Aina hyvä alku keskustelulle ja toimii vuorovaikutuksen parantajana, kun todella kuuntelet, mitä toisella on sanottavaa.

,mutta Vältä jos voit, koska tämä tuo keskusteluun negatiivisen ja arvostelevan leiman. Mutta-sanan jälkeen sanotut asiat painottuvat ja kumoavat herkästi aiemmin sanotun kuulijan korvissa.

Minä-viestintä on aina parempi vaihtoehto, kuin sinä-viestintä. Sen sijaan, että syyttäisit toista (tahtomattasi), kerro miltä sinusta kyseinen asia tuntuu, esim. se mitä toinen teki.

Miksi? Kysymyksen asettamisessa kannattaa välttää miksi-sanaa ja muotoilla kysymys pehmeämmin, jos vain voit. Miksi-sanassa on syyllistävä kaiku.

Mitä tarkoitat? Varmista, että ole ymmärtänyt toisen viestin ja toisaalta auta keskustelukumppanisia ratkomaan hänen esiin nostamaa ongelmaa kehoittamalla häntä kuvaamaan sitä auki enemmän.


Lähteet:

Gothóni, R. 2020. Kuuntelijan käsikirja. PS-Kustannus.

Hakola, I., Hiila, I. & Tukiainen, M. 2019. Tiimiäly: Opas muuttuvaan työelämään. Tuuma-kustannus.

Mustajoki, Arto. 2020. Väärinymmärryksiä. Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin? Gaudeamus.

Rauhala, I. 2020. Keskustelun voima. Otava