Vuorovaikutuksen 10 käskyä

Tehdessäni unelmakarttaa törmäsin Partioaitan asiakaslehdessä artikkeliin, jossa oli tehty muistilista vaeltajalle. Olen kuunnellut ja lukenut ahkerasti erilaisia teoksia, joissa käsitellään vuorovaikutusta, keskustelua ja kuuntelemista. Otsikoita silmäiltyäni päätin laatia tuon ohjeen pohjalta eräänlaisen huoneentaulun vuorovaikutuksesta.

Vaeltajan muistilista

Vuorovaikutuksen 10 käskyä

  • Pidä huolta jaloista: Jalat toimivat tässä vertauskuvana perustalle, johon kaikki rakentuu. Kohtaa toinen ihminen kunnioittaen, älä yritä muuttaa häntä.
  • Hyvä alku vaelluspäivälle: Vuorovaikutustilanne alkaa virittäytymisellä, älä kiirehdi suoraan agendaan. Valmistaudu tulevaan keskusteluun. Mitä sinulle kuuluu, on aina hyvä aloitus!
  • Säädä varusteita matkan varrella: Vuorovaikutustaitoja on hyvä harjoittaa siten, että pystyy muuttamaan tapaansa viestiä tilannekohtaisesti. Väärinymmärrykset on yleisiä, ota se huomioon ja varmista viestisi ymmärtäminen.
  • Tehkää päätöksiä yhdessä: Vuorovaikutus on aina kahden tai useamman ihmisen välistä. Huomioi se, ketä kuuntelet.
  • Valitkaa oikea reitti: Kuuntele, kysy lisää, auta toista jäsentämään ajatuksiaan. Voimavaralähtöisyys ja ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat pääsemään tavoitteeseen.
  • Varaudu säähän: Aina sanallinen kommunikointi ei onnistu: ole valmis luovaan kommunikointiin, tulkin käyttöön ja selkokieleen. Muuta vuorovaikutusta tilannekohtaisesti.
  • Energiavarastot täyteen: Omasta itsestä huolehtiminen ja omien voimavarojen ylläpitäminen edesauttavat siinä, että pystyt hyvään vuorovaikutukseen. Muista, ettei kukaan ole täydellinen ja aina on mahdollisuus kehittyä. Itsetuntemus on erittäin tärkeää!
  • Ilman stressiä: Satsaa kiireettömään vuorovaikutukseen ja läsnäoloon, ole kärsivällinen. Non-verbaalisella viestinnällä on tässä suuri merkitys, varo ettet viesti ristiriitaisesti. On tärkeää myös aistia sen ihmisen non-verbaalista viestintää, jota kuuntelet.
  • Leiritykää ajoissa: Leiriytyminen on vertauskuva siitä, että vuorovaikutustilannetta pitää suunnitella samoin kuin vaelluspäivää. Keskustelulla on selkeät vaiheet ja keskustelu on aina hyvä vetää yhteen ja sulkea. Aikaresurssi on hyvä nostaa puheeksi keskustelun alussa.
  • Nuku hyvin: Hyvä uni vaatii turvallisen ympäristön, samoin luottamuksellisen suhteen syntyminen. Varmista, että ilmapiiri on turvallinen ja keskustelu avointa.

Lähteet:

Gothóni, R. 2020. Kuuntelijan käsikirja. PS-Kustannus.

Mustajoki, Arto. 2020. Väärinymmärryksiä. Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin? Gaudeamus.

Rauhala, I. 2020. Keskustelun voima. Otava