Ohjaan työkseni ikäihmisiä, miksi siis on tärkeä ymmärtää elämän alkumetrejä?

Elämä kuljettaa meitä ja elämän tapahtumat kulkee mukana, halusimme tai emme. Osa ihmisistä ei tiedosta oman menneisyytensä luomaa taakkaa, jota kantaa mukanaan. Meidän tehtävämme tulevina ammattilaisina on auttaa heitä ymmärtämään paremmin itseään.

Ihmisen kehitys etenee kaikilla tietyn kaavan mukaisesti sisältäen herkkyyskausia ja kriittisiä vaiheita. Kehitys ei etene lineaarisesti, mutta kehityksellä on aina alku ja loppu. Positiivista on, että kehitystä tapahtuu läpi elämän ja aina on mahdollista tehdä korjausliikkeitä. Ajatukset ”minä nyt vain olen tällainen” ja ”se on jo myöhäistä”, eivät siis pidä paikkansa.

Kiintymyssuhteillä tärkeä rooli ihmisen elämänkaaren läpi. Miten minusta tuli minä – blogitekstissä sivusinkin jo sitä, miten tärkeää ammattilaisen on tiedostaa om taustansa. Yhtälailla ammattilaisen on tärkeä tiedostaa, millä tavalla kiintymyssuhde vaikuttaa asiakkaaseen, oli hän sitten minkä ikäinen tahansa. Tehy-lehdessä oli mielenkiintoinen artikkeli kiintymyssuhteen merkityksestä iäkkään terveyskäyttäytymiseen. Mitä lopulta löytyy pyöröovi -ilmiön takaa? Turvattomasti kiintyneitä ihmisiä, jotka hakevat jotain, mitä ei ole tarjolla sillä luukulla? Mitä me voisimme heille ammattilaisina tarjota. Miten kehittää palveluitamme paremmiksi?

Vastaa