Tutustumiskäynti: Nimettömät Narkomaanit

Oheisen linkin kautta pääset Prezi-esitykseen, jossa avaan kokemuksiani NN/NA-ryhmään tutustumisesta. Esityksen sisältö avautuu painanamalla ”mustikoita” tai liikkumalla esityksessä alarivin nuoli-painikkeista.


Minulle antoi paljon lisää tässä tutustumiskäynnissä se, että sain opiskelijakollegani kanssa käsitellä ryhmään tutustumisesta syntyneitä ajatuksia välittömästi sen jälkeen. Ryhmässä keskustelimme vielä toukokuussa kokemuksista, joita tutustumiskäynti oli herättänyt, mutta omasta kokemuksesta oli jo niin kauan aikaa, ettei se ollut enää ihan terävänä mielessä. Yhteisesti nostettiin esille vertaistuen voimaa ja sitä, kuinka tavallisia ihmisiä kaikki ryhmässä kävijät olivat. Monella nousi esiin myös se, että ryhmässä kävijät kokivat hyväksi sen, että opiskelijat tulevat jo opintojen aikana tutustumaan ryhmään. Kokemukset ammattilaisten tietoisuudesta toimintaa kohtaan oli aika huonoja, ja omakohtaisella kokemuksella koettiin olevan suuri rooli.