Miksi palvelutarpeen arvioinnissa tarvitaan sosionomeja?

Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Olen pohtinut sitä itse jo ennen opintoihin lähtemistä ja jossain kohdin olen tainnut mainitakin, että lähdin opiskelemaan ottaakseni tästä selvän.

Aihe alkoi kiinnostaa minua siinä määrin, että otin opinnäytetyön aiheeksi toimintakyvyn arvioimisen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Lähestyn aihetta siitä näkökulmasta, että haluan selvittää onko olemassa tekijöitä, jotka vaikuttavat toimintakyvyn arvioimiseen. Voisiko esimerkiksi työntekijän ammatti olla yksi tekijä? Opinnäytetyöni on vasta alussa ja yhden haastattelun pohjalta on vielä uskaliasta tehdä suuria johtopäätöksiä.

Omasta arkikokemuksesta totean, että työssämme tarvitaan monialaista osaamista. Ehdottomasti myös sosiaalialan ammattilaisia. Jokainen tuo mukaan omaa ammatillista näkemystään. Erityisiä vahvuuksia, joita sosionomi tiimiin tuo, ovat mielestäni vuorovaikutusosaaminen, asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden tukemisen korostaminen sekä tietyllä tapaa kokonaisuuksien hallinta esimerkiksi asiakasvastaavana toimiessa.