Dokumentointi on tärkeää

Aiemmin vallalla ollut näkemys kirjaamisesta ammattilaisen selustan turvaamisena on mielestäni tunkkainen. Itse koen kirjaavani nimenomaan asiakkaalle. Haluan tiedon olevan hänen saavutettavissaan sekä tukevan nimenomaan hänen tilannettaan.

Eksotessa on käytössä lukuisia sähköisiä työkaluja ja järjestelmiä asiakastiedon reaaliaikaiseen tallentamiseen. Palvelutarpeen arvioinnissa keskeiset työkalut ovat SBM-asiakasohjausjärjestelmä, Toimintakykymobiili sekä LifeCare -potilastietojärjestelmä ja SosiaaliEffica -asiakastietojärjestelmä.

SBM

SBM-asiakasohjausjärjestelmä ohjaa prosessin kulkua sekä auttaa palveluohjaajaa hahmottamaan asiakkaan prosessin kulkua. Järjestelmän kautta voi tilata myös mm. kuntoutuspalveluita. Järjestelmää käyttää monet yhteistyötahot Eksoten sisällä. Sen käyttö sujuvoittaa yhteydenottopyyntöjä.

Toimintakykymobiili

Olemme ottaneet jo useampi vuosi sitten käyttöön sähköisen työkalun kirjaamiseen. Työkalun avulla saamme reaaliaikaisesti tehtyä toimintakyvyn arvointia ja asiakkaan suunnitelmaa asiakaskäynniltä käsin. Kirjaaminen tapahtuu tabletille, jossa on Eksoten tarpeista kehitetty ICF-pohjainen arviointipohja. Toimintakykymobiilin käyttö tekee kirjaamisesta asiakaslähtöisempää ja luotettavampaa.

LifeCare

Tällä hetkellä päivittäisen kirjaamisen alustana on edelleen terveydenhuollon potilastietojärjestelmä. Toimintakykymobiilin kirjaus siirtyy tänne. Kirjaus on muiden ammattilaisten nähtävissä. Kirjaus siirtyy Kanta-arkistoon.

SosiaaliEffica

Päätöksistä suurin osa tehdään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään. Päätöksenteko siirtyy organisaatiomuutoksen jälkeen asianosaiselle työntekijälle, mutta tällä hetkellä käytössä on vielä nimellinen päätöksenteko.